Na nedávné akci  Houston Calling, věnované prezentaci projektů v rámci studijního programu Inovativní podnikání, se objevily dva projekty, které za poslední měsíc dosáhly významného úspěchu – Uniface a OtočGauč. Tyto projekty nejenže prokázaly svou schopnost růstu, ale také přispěly k rozvoji týmového podnikání a ukázaly, jak efektivní může být kombinace kreativity a podnikatelského ducha.

Uniface: Malování na Tvář

Uniface se zaměřuje na inovaci v oblasti umění a zábavy, konkrétně na kreativní malování na tvář. V roce 2023 začínaly s pouhými třemi barvami a postupně rozšiřovaly svou nabídku. Dnes Uniface disponuje kompletně vybavenou službou malování na tvář, několika brigádníky a inovovanými systémy přizpůsobenými potřebám zákazníků. V posledním měsíci se projekt zaměřil na získávání nových zakázek, posílení vyššího managementu a personalistiky.

Jedním z klíčových úspěchů bylo zaškolení hlavních brigádnic, které nyní dokáží samostatně vést akce. Díky těmto krokům Uniface dosáhl čistého zisku 31 tisíc korun za měsíc. Tento úspěch byl oslaven symbolickým „bouchnutím do gongu“.

OtočGauč: Podpora cirkulární ekonomiky a ekologie

OtočGauč se specializuje na prodej a výkup gaučů z druhé ruky. Tým OtočGauče gauče čistí, renovuje a opravuje, čímž přispívá k cirkulární ekonomice a ochraně životního prostředí. V květnu dosáhl projekt obratu 42 500 Kč s čistým ziskem 31 500 Kč.

Za poslední týdny OtočGauč investoval do propagace projektu. Vytvořili reklamní materiály včetně letáků, vizitek, pracovních triček a roll-up banneru, který byl představen na akci Maker Faire. Tato akce, zaměřená na kreativitu a inovace, poskytla projektu příležitost k propagaci a navázání nových spoluprací.

OtočGauč se také přihlásil do soutěže Social Impact Award, která podporuje mladé podnikatele řešící sociální a environmentální výzvy. Díky spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC) získali mentora, který jim pomáhá s rozvojem projektu a poskytuje důležitou zpětnou vazbu.

V neposlední řadě se projekt soustředil na optimalizaci svého e-shopu, aby zákazníci mohli pohodlně prohlížet a nakupovat gauče. Uzavřeli také spolupráci s externí firmou na čištění gaučů, což umožní efektivnější práci týmu OtočGauč.

 Je inspirující a navzájem obohacující sledovat pokroky všech projektů. Pravidelný posun a reflexe jsou důkazem toho, že přístup „Learning by doing“ skutečně funguje a přináší vědomosti i zkušenosti z praxe.