Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné

Progresivní ekonomické vzdělání

Progresivní ekonomické vzdělání

Kontakt

  • Slezská univerzita v Opavě
    Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
    Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná

  • +420 596 398 111 – spojovatelka OPF

  • +420 596 398 254 – Bc. Ingrid Jurčíková, agenda přijímacího řízení

  • dekanat@opf.slu.cz

Škola s tradicí

V současnosti na fakultě studuje okolo 2000 studentů. Akademické prostředí je tvořeno 5 katedrami a 2 ústavy. Fakulta je usídlena ve dvou areálech. V komplexu hlavní budovy, kde se kromě učeben a poslucháren nachází také vedení fakulty, katedry, menza aj. V areálu Na Vyhlídce je umístěna také vysokoškolská knihovna, koleje, tělocvična, posilovna aj. Fakulta dnes představuje moderní, pružnou vzdělávací instituci, která má v regionu své důležité místo a poslání.

Poskytujeme vzdělání v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i v oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a hotelnictví.

Nabízíme moderní vybavení učeben, odborné akademické zázemí, zkušenosti významných odborníků z praxe, možnost získání odborných dovedností prostřednictvím zapojování do řešení řady projektů financovaných z různých druhů grantů.

Klademe důraz na dosažení vysoké odbornosti našich absolventů, jazykovou vybavenost a získání praktických zkušeností.

Zaujali jsme Vás?

Zjistěte, jak se do studijního programu přihlásit. Bude nás zajímat zejména vaše motivace a předpoklady pro tvůrčí týmovou práci.
O přijímacích testech to opravdu nebude.