V rámci Dne otevřených dveří na OPF se ve čtvrtek 25. ledna od 11:30 hodin uskuteční prezentace studentů oboru Inovativní podnikání. Toto setkání je primárně určeno pro zájemce o studium na OPF, konkrétně o program Inovativní podnikání.  

Program Houston Callingu: 

  • Představení studijního programu: Účastníci se dozví o základních pilířích Inovativního podnikání, o specifikách a struktuře studia. Prezentace se zaměří na to, jak program kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi, na které je kladen velký důraz. 
  • Studenti a jejich projekty: Studenti Inovativního podnikání vám představí své podnikatelské projekty, na kterých pracují v rámci studia. Dozvíte se, jakým způsobem studenti realizují své podnikatelské nápady a co se studenti pomocí projektů učí.  
  • Prohlídka a diskuze: Po prezentacích bude následovat prohlídka prostor určených pro studenty Inovativního podnikání a bude poskytnuta příležitost pro diskuzi a dotazy směrem ke studentům i koučům. 

Toto setkání je skvělou příležitostí pro všechny, kteří mají zájem o studium programu Inovativní podnikání, nebo se chtějí o tomto programu dozvědět více.