Sen se stal skutečností a Obchodně podnikatelská faktulta v Karviné získala akreditaci studijního programu Inovativní podnikání a to na 5 let. Hodotící komise Národního akreditačního úřadu neměla významnější výhrady a proto počátkem roku 2022 začínáme s náborem studentů a intenzivní přípravou na první ročník.

Do prvního ročníku chceme nabrat 40 studentů – tzn. 2 týmy po 20 lidech. Realizaci začínáme v druhé polovině měsíce září 2022.

Zároveň s kladným stanoviskem Národního akreditačního úřadu připravujeme prostory, kde budou první roky Inovativního podnikání probíhat. Po domluvě s vedením fakulty jsme se rozhodli pro prostory Edukační laboratoře (EduLab), která se nachází v suterénu budovy B v areálu hlavní budovy na Univerzitním náměstí v Karviné.

Níže přikládáme pár fotek z prostor, kde budeme působit.