Po více než 4 letech od prvotní myšlenky a 2 letech aktivního provozu studijního programu Inovativní podnikání, který je postaven na finském vzdělávacím konceptu Team Academy, jsme získali oficiální mezinárodní certifikaci od společnosti Tiimiakatemia Global Oy.

Znamená to, že jsme prošli náročným certifikačním procesem, který byl zakončen auditem ze strany finské společnosti. Výsledek byl nadmíru pozitivní. Splňujeme všechny parametry proto, abychom se zařadili do oficiálního seznamu Team Academy poboček po celém světě a mohli využívat oficiálně název Team Academy® Karviná.

V rámci certifikačního procesu kolegové z Finska ocenili nejen implementaci metodiky do českého akademického prostředí, ale také naše open space prostory a celkové zázemí fakulty, kde mají studenti možnost využít např. Photolab s vybavením pro audiovizuální tvorbu. Za rozhodující je považována také podpora celého konceptu ze strany vedení fakulty i univerzity, bez které není možné takto inovativní způsob vzdělávání provozovat. Příkladem této podpory je mimo jiné výstavba zcela nových prostor pro tyto účely v podobě strategického projektu CEPIS.

Jsme hrdí, že jsme součástí globálního hnutí za změnou podnikatelského vzdělávání a že k ní můžeme přispět v regionu, který to velmi potřebuje.