O programu

O programu

Podnikatelské vzdělání,
které vás připraví
na výzvy budoucnosti

Podnikatelské vzdělání,
které vás připraví na výzvy budoucnosti

Ve studijním programu Inovativní podnikání se budete zejména učit vlastními podnikatelskými projekty, týmovým dialogem a psaním esejí z odborné literatury, která se nejlépe hodí pro vaše cíle a váš vzdělávací plán.

Reálnou podnikatelskou korporaci zakládáte v týmu cca 15 lidí. Pod touto korporací vznikají menší podnikatelské projekty a týmy. Za 3leté studium projdete různými podnikatelskými projekty a budete pracovat na řešení pro nespočet zákazníků. Vytvoříte si tak vlastní podnikatelské portfólio.

Když absolvujete, budete odměněni bakalářským titulem a rozsáhlou sítí kontaktů, které vám otevřou dveře do budoucnosti!

Podnikání

Každý tým založí skutečný podnikatelský subjekt, nejčastěji obchodní družstvo. To znamená, že každý student se zároveň stává podnikatelem a otevírají se mu možnosti výdělku.

Tým

Týmová práce je klíčovou součástí studia. Týmové učení vyžaduje silné odhodlání, přítomnost a aktivní účast na týmových činnostech. Je také podmínkou pro dosažení dobrých výsledků.

Učení

V Inovativním podnikání se naučíte, jak si stanovit cíle a co dělat, abyste těchto cílů dosáhli. Učíte se tím, že získáváte zpětnou vazbu od svého týmu, od týmového kouče a samozřejmě od svých zákazníků.

V Inovativním podnikání si studenti volí svůj rozvrh na základě svých projektů a setkání s týmem:

Training – týmové dialogy, kde se tým učí sdílením poznatků z podnikatelské praxe nebo z knih a kde reflektuje nabyté znalosti a zkušenosti.

Reading – týmový podnikatelé si sami tvoří plán knih, které chtějí přečíst. A není to pouze o četbě, ale o aplikaci poznatků z knihy do reálné praxe. Výstupem přečtené knihy je esej.

Practice – práce na projektech pro zákazníky, rozjíždění a rozvíjení nových podnikatelských záměrů, budování vlastní firmy. Prostě učení se děláním (learning by doing).

Požadavky na studenty

Studijní program Inovativní podnikání je netradiční také způsoby evaluace. Klasické zkoušky nebo písemné testy nevyužíváme. Nejdůležitějším kritériem je váš osobní rozvoj a to, jak jste se posunuli v oblastech, které jste si nadefinovali. Dobrou ukázkou vašeho posunu jsou dosažené úspěchy v podnikatelských projektech, reference od zákazníků, množství a kvalita napsaných esejí, atd. Tohle vše tvoří vaše podnikatelské portfólio, na základě kterého jste hodnoceni a získáváte kredity.

Týmová společnost

Podnikání a týmová společnost k tomu určená, je vnímána jako prostředek k učení. Peníze, které výděláte jsou poté odrazem vašeho know-how a toho, jak moc jste se naučili. Zbohatnutí není primární cíl.

Student = týmový podnikatel

V Inovativním podnikání neříkáme studentům studenti, ale týmoví podnikatelé.

V jakých oblastech se budete rozvíjet?

Respektujeme rozdílnost každého týmového podnikatele, a proto dáváme obrovskou svobodu a volnost tvořit a rozvíjet se v oblastech, které v dané fázi osobního a firemního vývoje potřebujete pro vlastní podnikatelský projekt nebo vás prostě jen zajímají. Na své cestě se mimo to přirozeně rozvíjíte v měkkých kompetencích a to hlavně v týmové práci, týmovém učení, sebeřízeném vzdělávání, kreativním a kritickém myšlení, proaktivním přístupu.

Oblasti, na které se týmoví podnikatelé zaměřují jsou primárně:

Na co se budete specializovat a co vše si v praxi vyzkoušíte, je na vás a vašem týmu.

Principy týmového koučování

Týmoví koučové v Inovativním podnikání podporují týmy a studenty v jejich profesním a osobním rozvoji, ale nikdy nepřebírají odpovědnost za učení, řízení projektů nebo podnikatelských činností týmového podniku. Týmoví koučové prošli speciálním mezinárodním tréninkem, aby byli schopni vést týmové dialogy, koučovat, facilitovat a v případě nutnosti mentorovat.

Head Coach

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Team Coach

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

Team Coach

Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.

Celosvětová síť

Nahlédněte k několika našim kolegům z celého světa,
kteří uplatňují stejný vzdělávací koncept a přispívají tak ke změně vzdělávání:

Síť Mondragon Team Academy

Španělsko, Německo, Mexiko, Čína, Jižní Korea

Changemaker
Lab

USA

Team Academy
Hes-so

Švýcarsko

Team Academy
Iringa

Tanzánie

Team Academy Jyvaskyla

Finsko

Team Academy
Praha

Česká republika

Zaujali jsme Vás?

Zjistěte, jak se do studijního programu přihlásit. Bude nás zajímat zejména vaše motivace a předpoklady pro tvůrčí týmovou práci.
O přijímacích testech to opravdu nebude.